Ankieta Miasta Luboń

Patron Miasta

Drodzy Mieszkańcy, w lutym br. na ręce radnych Rady Miasta Luboń Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Luboniu m. Rafała Kisiel złożyła wniosek, aby bł. Edmund Bojanowski został ustanowiony Patronem Miasta Luboń. Rada Miasta Luboń przed podjęciem stosownej uchwały chce poznać Państwa opinie w tej kwestii. 

Prosimy o wypełnienie poniższych pól i przejście dalej. W imieniu niepełnoletniego dziecka/podopiecznego oświadczenia zaznacza rodzic/opiekun prawny.